หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อบต.หนองนกแก้ว
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
 
นายพงศ์ฐกรณ์ โพธิ์พรหม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-494-9298
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ถนนน้ำล้น สะพาน ทางเดินเท้า

ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตร

ขยายเขต ซ่อมแซม บริการไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ส่งเสริมการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ส่งเสริมกิจกรมด้านสาธารณสุข
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงถนน ที่สาธารณะให้มีความสะอาด ร่มรื่น

สร้างระบบการกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา

ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การป้องกันสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน

การพัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่ทันสมัย และรวดเร็ว

เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน

การจัดหาวัสดุ ซ่อมแซม ปรับปรุง อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้สำนักงาน

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ : 034-687-648 โทรสาร : 034-687-648
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม 7,413,269 เริ่มนับ 20 มี.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
อบต.หนองนกแก้ว
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10